Faculty Advisors

Dr.Krishna Deo Prasad Singh
+91-9934508379
kdpsingh.me@nitjsr.ac.in
Dr. Madhu Singh
+91-9431724528
madhu_nitjsr@rediffmail.com

Core Team

Gaurav Kr.Singh
CAPTAIN
grvsingh182@gmail.com
Sourabh Kumar
VICE CAPTAIN
sourabhkmr136@gmail.com
Indrajeet Kumar
TEAM MANAGER
Kumar12indrajeet@gmail.com
Bikrant Amrit
TECHNICAL HEAD
Bikrantamrit007@gmail.com
Firoz Khan
TECHNICAL HEAD
fskhan150@gmail.com
Aman Gupta
PUBLIC RELATIONS HEAD
amangupta.nitjsr@gmail.com

Web Team

Himanshu Gupta
+91-8486608010
hmnshgta088@gmail.com
G.Sai Bharath
+91-7255942312
saibharath15.gutti@gmail.com
Aamir Hussain
+91-7352913892
aamir007.handsome@gmail.com

Design

Shashikant Mehta
Ranjan Upadhyay
Ravikant Pandey
Tony Abraham
Kundan Prasad Shah

Steering

Dayanand Kushwaha
Amit Kumar
Roshan Ramakrishnan
Saurav Kumar Jatawat
Ranjeet Kumar Modi

Suspension

Nihal Dixit
Abhishek Kumar Singh
Sushil Kumar Rajwar
Shyam Yadav

Brake

Anshuman Kumar
Priyanshu Jaiswal
Ankesh Kumar

Material

Akash Arnav
Ayush Pratik
Prashant Gaurav
Pratyush Prakash

Electrical Storage

Rahul Gupta
Shrishti Saha Shetu
Nandini Singh
Anmol Shivam Kaur
Karthik Raja

Electrical Drive

Motaheer Hasan
Rajesh Kumar
Abhijeet Kumar
Binadhar Sandil
Ketan Kanistha

Solar System

Avantika Bharti
Swati Priya
Sukriti Raj
Monu Kumar
www.000webhost.com